بیانیه مطبوعاتی شماره 286 تاریخ 17 اسد 1397

10تن زندانی از چنگ طالبان در هلمند آزاد شدند!

کابل-افغانستان:  نیرو های کماندوی اردوی ملی بر بنیاد راپور های کشفی و استخباراتی شب گذشته، عملیات تصفیوی را بالای یک باب زندان دشمن در ولسوالی موسی قلعه  ولایت هلمند راه اندازی نمودند.

در این عملیات 10 تن زندانی آزاد و 100 کیلو گرام تریاک نیز بدست آمده،  در میان زندانیان 4 تن پولیس ملی و 6 تن آنان افراد ملکی محل بوده  که از سوی طالبان در این زندان نگهداری میشدند. زندانیان یاد شده  از سوی نیرو های اردوی ملی به قرارگاه اردوی ملی منتقل گردیده اند.

اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.