بیانیه مطبوعاتی شماره 225 تاریخ 21 سرطان 1397

 

ضربه هوائی بالای جلسه هیئت بلند رتبه طالبان در ولایت غزنی

     کابل-افغانستان: بر بنباد راپور های کشفی و استخباراتی نیرو های دفاعی و امنیتی کشور، قوای هوائی در قریه لنگا ولسوالی ناوه ولایت غزنی محل را که در آن هیئت بلند رتبه طالبان جمع شده بودند، مورد هدف قرار داده اند.

 در این جلسه که به اشتراک ملا امیر خان متقی وزیر دفاع اسبق طالبان،ملا خلیفه و ملا شاه محمد اعضای شورای کویته، ملا یوسف والی نامنهاد طالبان برای ولایت غزنی، ملا سید الماس والی نامنهاد طالبان برای ولایت پکتیا اشتراک داشتند، 24 تن از طالبان کشته و 17 تن زخمی گردیده اند.

راپور های ابتدائی نشان میدهدکه در این حمله ملا امیرخان متقی، ملا خلیفه، ملا شاه محمد و ملایوسف زخمی گردیده اند.

جزئیات بیشتر در رابطه به این حمله بعدآ به اطلاع هموطنان عزیز رسانیده خواهد شد.

   اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

 

 

###