بیانیه مطبوعاتی شماره 223 تاریخ 19سرطان 1397

کشته شدن114 تن دهشت افگن در مناطق مختلف کشور

     کابل-افغانستان: طی 24 ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی وامنیتی افغانستان 10عملیات مشترک تهاجمی و  تصفیوی پلان شده، 91 وظایف خاص کوماندویی و22 ضربه  هوائی را  برلانه های دشمن به هدف محافظت از جان ومال مردم و سرکوب نمودن هراس افگنان در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده ،  نیروهای هوایی 91 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه   114 تن از دهشت افگنان بشمول یکتن از قوماندانان محلی طالبان کشته، 66  تن زخمی و 4  تن دیگر دستگیر گردیده اند.

این عملیات که به حمایه قوتهای توپچی وهوائی در ولایات ننگرهار، غزنی، پکتیا، کندهار، ارزگان، زابل، فراه، باد غیس، فاریاب، بلخ  و هلمند راه اندازی گردیده در ولسوالی های زنخان، مقر واندر ولایت غزنی 37 تن دهشت افگن کشته، 23 تن زخمی، یک پایه ریپیتر، یک عراده موتر و 3 عراده موتر سایکل ازبین برده شده ، در ساحات کمرک، فیض آباد و کوتل لروند ولسوالی پرچمن و ولایت فراه 20 تن دهشت افگن کشته، 28 تن زخمی، در ولسوالی های دایچوپان وشینکی ولایت زابل 13 تن دهشت افگن کشته ویــک عراده موتــــر سایکل ازبیـــن بــــرده شده   در ولسوالی چمتـــــال ولایـــــــت بــلخ 11 تن دهشت افگن کشته 7 تن زخمی و در ترینکوت مرکز ولایت ارزگان 9 تن دهشت افگن کشته و7 تن دیگر زخمی گردیده اند .

همچنان در ساحه بابوس مرکز ولایت لوگر 9 تن دهشت افگن کشته و 4 تن دستگیر ، در ولسوالی جاجی آریوب ولایت پکتیا 6 تن دهشت افگن کشته ویکتن زخمی، در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب 5 تن دهشت افگن کشته، در ولسوالی مارجه ولایت هلمند 2 تن دهشت افگن کشته و در ولسوالی ده بالا ولایت ننگرهار یکتن از قوماندانان محلی طالبان بنام زرکوری ویکتن از داعشی کشته شده اند .

اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

###