بیانیه مطبوعاتی شماره 222 تاریخ 18 سرطان 1397

کشته شدن81 تن دهشت افگن در مناطق مختلف کشور

     کابل-افغانستان: طی 24 ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی وامنیتی افغانستان 13 عملیات مشترک تهاجمی و  تصفیوی پلان شده، 90  وظایف خاص کوماندویی و10 ضربه  هوائی را  برلانه های دشمن به هدف محافظت از جان ومال مردم و سرکوب نمودن هراس افگنان در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده،  نیروهای هوایی 113 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 81 تن از دهشت افگنان کشته،  36 تن زخمی و 10  تن دیگر دستگیر گردیده اند.

این عملیات که به حمایه قوتهای توپچی وهوائی در ولایات ننگرهار، کنر، غزنی، کندهار، ارزگان، زابل، فراه،  باد غیس، فاریاب، بلخ، سرپل  بغلان و هلمند راه اندازی گردیده در ولسوالی پرچمن ولایت فراه 31 تن دهشت افگن کشته، 14 تن زخمی، 3 عراده موتر و 5 عراده موتر سایکل ازبین برده شده، در ولسوالی چمتال ولایت بلخ 17 تن دهشت افگن کشته، 7 تن بشمول والی  نام نهاد طالبان بنام ملا قدرت الله زخمی و5 تن دستگیر، درولسوالی دهراود ومرکز ترینکوت ولایت ارزگان 11 تن دهشت افگن کشته، 7 تن زخمی، در ولسوالی صیاد ولایت سرپل 6 تن دهشت افگن کشته و 3 موضع دشمن ازبین برده شده ودر ولسوالی های اندر و مقر ولایت غزنی 4 تن دهشت افگن کشته  و6  تن زخمی گردیده اند.

همچنان در در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار4 تن داعشی کشته، در ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات 3 تن دهشت افگن کشته، در ولسوالی نورگل ولایت کنر2 تن داعشی کشته، 2 تن زخمی، در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان 2 تن دهشت افگن کشته و 5 تن دستگیر و در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند یکتن دهشت افگن کشته شده است .

اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

 

 

###