بیانیه مطبوعاتی شماره 181 تاریخ 21 جوزا 1397

کشته و زخمی شدن23 تن دهشت در زون شمال کشور

کابل-افغانستان:  نیرو های اردوی ملی در زون شمال کشور به منظور تامین امنیت بهتر و از بین بردن لانه های دشمن عملیات تصفیوی را در ولایات بلخ، فاریاب، جوزجان و کندز راه اندازی نموده اند که در نتیجه این عملیات هاساحات وسیع از از وجو دشمن پاکسازی گردیده است.

این عملیات که با حمایت قوای هوائی کشور راه اندازی گردیده در ولسوالی چهار بولک ولایت بلخ 6 تن دهشت افگن به شمول یک تن از قوماندانان محلی طالبان بنام ملا محمد نور کشته یک تن ماین ساز ماهر بنام ملا راز محمد مشهور به حقیار شدیدآ زخمی  در ولسوالی درزآب ولایت جوزجان 3 تن داعشی هلاک و 4 تن زخمی، در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب 2 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی و در قریه جات مهمند ها و جرگزرولایت کندز4 تن طالب دستگیر گردیده اند.  

در این عملیات های مقدار سلاح و مهمات دشمن نیز از سوی نیرو های شامل عملیات و ضربات هوائی از بین برده شده  عملیات ادامه دارد.

اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

 

 

 

###