بیانیه مطبوعاتی شماره 105 تاریخ 26 ثور 1397

 

کشته شدن  90تن دهشت افگن در مناطق مختلف کشور

 کابل-افغانستان: طی 24 ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی وامنیتی افغانستان 14عملیات مشترک تهاجمی و  تصفیوی پلان شده،  64 عملیات خاص کوماندویی و  20 ضربه  هوائی را  برلانه های دشمن به هدف محافظت از جان ومال مردم و سرکوب نمودن هراس افگنان در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده ،  نیروهای هوایی 91پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه  90تن از دهشت افگنان کشته ، 80 تن  زخمی و 5  تن دیگر دستگیر گردیده اند.

این عملیات که به حمایه قوتهای توپچی وهوائی در ولایات ننگر هار، کنر ،  غزنی، میدان وردک،  لوگر،کند هار، زابل بلخ،فاریاب، سمنگان ،  بغلان و هلمند  راه اندازی گردیده در ولسوالی های بتی کوت و خوگیانی ولایت ننگرهار 47 تن دهشت افگن کشته ، 38 تن زخمی و 3 تن دستگیر ، در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل 14 تن دهشت افگن کشته و 9 تن زخمی ، در ولسوالی های آب بند ، اندر و مرکز ولایت غزنی 10 تن دهشت افگن کشته و 11 تن زخمی  و در ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان 8 تن دهشت افگن کشته ، 11 تن زخمی و 2 تن دستگیر گردیده اند.

همچنان دراین عملیات در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 7 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی، در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک 3 تن دهشت افگن کشته و 7 تن زخمی   و در مرکز ولایت لوگر یک تن دهشت افگن کشته شده است  .

اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

###