بیانیه مطبوعاتی شماره 104 تاریخ 25 ثور 1397

شهر فراه از وجود دشمن پاکسازی و عملیات تصفیوی در ولایت فراه به موفقیت ادامه دارد

کابل-افغانستان:طوریکه هموطنان ما آگاهی دارند دیروز حوالی ساعت 2:00 شب  طالبان حملات گروهی را ابتدا از ولسوالی شیبکوه و بعدآ حمله دومی را از مناطق شمال شهر ولایت فراه آغاز نموده و بعضی مناطق شهر فراه را تصرف نمودند .

در مقابل نیرو های دفاعی و امنیتی افغان از طریق زمین و هوا ، حملات را سازماندهی و ساحات را  دوباره تحت تصرف خو د در آورده و دشمن را به عقب راندند.

دشمنان مردم افغانستان  از  مناطق مسکونی هموطنان ما بحیث  موضع  استفاده نموده وبا سپر قراردادن مردم ملکی توانستند تا درجریان عملیات را به کندی روبرو سازد با آن هم نیرو های دفاعی و امنیتی بادر نظرداشت حفظ جان مردم شریف ولایت فراه توانستند ، دشمن را به عقب رانده و شهر فراه را  کاملآ از وجود دهشت افگنان پاکسازی  و دشمن تاب مقاومت را نداشته از ساحه فرار نمودن اند.

در این درگیری 198 تن از  دهشت افگنان کشته  و صد ها تن زخمی گردیده ، فعلا عملیات پاکسازی در حومه شهر  و دیگر ولسوالی های ولایت فراه به شدت ادامه داشته و نیرو های دفاعی و امنیتی در تعقیب دشمن هستند.

وزارت دفاع ملی به مردم شریف ولایت فراه اطمینان میدهند که نیرو های دفاعی و امنیتی تحت شعار ، خدا – وطن – وظیفه در مقابل دشمنان این سرزمین مقابله نموده و از وجب وجب خاک شان تا آخرین قطره خون شان دفاع مینمایند و نمی گذارند تا این دشمنان قسم خورده و نوکران اجنبی به اهداف شوم شان برسند.

اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

###