بیانیه مطبوعاتی شماره539 تاریخ 21حوت 1396

تورنجنرال دولت"وزیری" سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت:

در برخوردهای متقابل نیروهای مشترک ملی،  دفاعی و امنیتی کشور علیه دهشت افگنان  در ولایات فراه و نیمروز 63 نفر دشمن کشته و زخمی شده اند که اجساد سه تن از  تروریستان در محلات نبرد بجا مانده اند.

در  بر خوردهای که در 24 گذشته بین نیروهای ملی دفاعی وامنیتی کشور در بین راه نیمروز ودلارام رخ داده است، تلفات سنگین به دشمن وارد شده، 41 تن آنها هلاک و22 تن دیگر شان زخمی شده اند که اجساد سه تن آنهادر محلات نبرد بجا مانده است. درین برخوردهای متقابل، به تعداد 22 تن  سرباز قهرمان از اردوی ملی بدرجه اعلی شهادت رسیده اند و 5 تن دیگر  زخمی  شده اند. حملات دشمن دفع وطرد گردیده وقوتهای جدید  بحمایه نیروهای رزمی اردوی ملی به محل  فرستاده شده اند.

.وزارت دفاع ملی برای شهدا این رویداد بهشت برین استدعا،  برای مجروحین این حادثه شفا عاجل، و به خانواده های شهدا صبر جمیل از بارگاه ایزد منان خواهان است.

  اردوی ملی به عنوان نیروی دفاعی کشور با تمام توان، حاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامش مردم بوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

###