بیانیه مطبوعاتی شماره 45 تاریخ 31 حمل 1396

47 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته شدند

کابل-افغانستان: طی 24 ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی  وامنیتی  افغانستان عملیات  مشترک تهاجمی و تعرضی  را به هدف محافظت از جان ومال مردم و سرکوب هراس افگنان  در نقاط مختلف کشــــــور راه اندازی نمودند که در نتیجه 47 تن  دهشت افگن  به شمول  7تن داعشی و 5 تن از اعضای القاعده کشته ،  11  تن زخمی و یک تن دستگیر گردیده است.

درین عملیات مشترک نیروهای دفاعی وامنیتی کشور که به حمایه قوتهای توپچی وهوائی درمربوطات ولایات ننگرهار ،کاپیسا، پکتیکا، غزنی، کندهار ارزگان ، فراه ،هرات، بلخ،فاریاب، کندز، سرپل و هلمند راه اندازی گردیده، در مربوطات ولسوالی های میانشین و نیش ولایت کندهار 16 تن تروریست طالب کشته و 4 تن زخمی ، در مربوطات ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار 7 تن داعشی هلاک ، در مربوطات ولسوالی وازه خواه ولایت پکتیکا 5 تن از اعضای شبکه القاعده از بین برده شده و در مربوطات ولسوالی های چهار دره و دشت ارچی ولایت کندز 9 تن دهشت افگن کشته  و 3 تن دیگر زخمی گردیده اند.

همچنان در نتیجه این عملیات در مربوطات ولسوالی  ناوه  و ساحه عینک مرکز ولایت هلمند 4 تن دهشت افگن کشته ، 4 تن زخمی  و 31 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده ، در مربوطات ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب 4 تن دهشت افگن کشته و یک تن دستگیر ، در مربوطات ولسوالی اندر ولایت غزنی یک تن دهشت افگن هلاک و در مربوطات ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان یک تن دهشت افگن از بین برده شده است .

اردوی ملی به عنوان نیروی دفاعی کشور با تمام توان، حاضر به هر نوع قربانی  برای تامین امنیت  و آرامش مردم بوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

###