بیانیه مطبوعاتی شماره 43 تاریخ 30حمل 1396

38تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته شدند

کابل-افغانستان: طی 24 ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی  وامنیتی  افغانستان عملیات  مشترک تهاجمی و تعرضی  را به هدف محافظت از جان ومال مردم و سرکوب هراس افگنان  در نقاط مختلف کشــــــور راه اندازی نمودند که در نتیجه  38 تن دهشت افگن  به شمول 4تن داعشی و 3 تن از اعضای القاعده   کشته    و 19  تن دیگر زخمی گردیده اند.

  درین عملیات مشترک نیروهای دفاعی وامنیتی کشور که به حمایه قوتهای توپچی وهوائی درمربوطات ولایات ننگرهار،  کاپیسا، پکتیکا ، خوست، غزنی، کندهار، ارزگان ، زابل ، فراه ،  هرات ،  بادغیس ، فاریاب ، کندز ، سرپل  و هلمند راه اندازی گردیده، در مربوطات ولسوالی  های اندر و ده یک ولایت غزنی 19 تن دهشت افگن کشته و 11 تن زخمی ، در مربوطات ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس 5 تن دهشت افگن کشته ، در مربوطات ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 4 تن داعشی هلاک  و یک تن زخمی و در مربوطات ولسوالی ترنگ ولایت زابل 3 تن از اعضای گروه القاعده کشته شده اند.

همچنان در نتیجه این عملیات در مربوطات ولسوالی  وازه خواه ولایت پکتیکا 3 تن دهشت افگن از بین برده شده ، در مربوطات ولسوالی وایگل ولایت نورستان یک تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی ، در مربوطات ولسوالی چمتال ولایت بلخ یک تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی و در مربوطات ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز 2 تن دهشت افگن کشته و 2تن دیگر زخمی گردیده اند.

 اردوی ملی به عنوان نیروی دفاعی کشور با تمام توان، حاضر به هر نوع قربانی  برای تامین امنیت  و آرامش مردم بوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

###