بیانیه مطبوعاتی شماره 38 تاریخ 27حمل 1396

 تورنجنرال دولت "وزیری" سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت:

کابل- افغانستان: در عملیات  اخرنیروهای زمینی وهوایی علیه تروریستان داعش درولسوالی اچین ولایت ننگرهار ، تلفات سنگین بر گروه داعش وارد گردیده  اند.

راپورهای  اخر نشان میدهد که از اثر عملیات چهار روز  اخر به  تعداد (4) مغاره بزرگ که داعشیها منحیث پناه گاه ها از آن استفاده  مینمودند  تخریب شده   و جمعاً بتعداد 96 تن تروریست درین مغاره ها هلاک شده اند  ، که در جمله کشته شده گان قوماندانان ارشد داعش هریک ابوبکر، حمزه، شاهد ،عمر، و برادر حافظ سعید بنام  ولکان اسامه ،ممتاز افسر متقاعد اردوی پاکستان ، محمد ، الاگیتا هندی، یاسر خراسانی ، عمران ، آفتاب خان پنجابي ، شیخ اوقاص از هیبت آباد پاکستان  که با  گروه تروریستی لشکرطیبه متعلق میباشند ،  نیز  شامل میباشند. همچنین یک عراده موتر مملو از مواد منفجره از اثر ضربه هوايي در منطقه جمال خیل ولسوالی اچین ازبین برده شده است. در ین عملیات (2) میل دهشکه و چندین دیپوی  سلاح و مهمات آنها نیز تخریب گردیده اند .

عملیات جستجو در جهت  تعقیب تلفات وارده  بر تروریستان داعش در منطقه ادامه دارد .

نیروهای  دفاعی وامنیتی کشور در هماهنگی  با نیروهای حمایت قاطع برای نابودی  دهشت افگنان  وترورستان بین المللی  اراده قوی  و عزم  راسخ دارد و به همکاری مردم  این  آدمکشان  حرفوی  را نابود خواهند کرد   .