بیانیه مطبوعاتی شماره 36 تاریخ 26حمل 1396

 تورنجنرال دولت "وزیری" سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت:

کابل- افغانستان: در حمله  بمی که بتاریخ 24 حمل   در اسد خیل  دره  ماموند ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بالای مخفیگاه های گروه دا عش در هماهنگی با نیروهای  دفاعی وامنیتی کشوراز طرف نیروهای حمایت قاطع  صورت گرفت ، تلفات سنگین بر گروه داعش وارد گردیده  اند.

 راپورهای  اخر نشان میدهد که از اثر آن حمله به  تعداد (4) سموچ  که داعشیها منحیث پناه گاه ها از آن استفاده  مینمود تخریب شده   که در  مغاره اول (22) نفر، در سموچ دوم (62) نفر و در سموچ سوم (10)  تن، جمعاً (94) نفر  داعشی کشته شدند ، که در جمله کشته شده گان قوماندانان ارشد داعش هریک ابوبکر، حمزه، شاهد عمر، و برادر حافظ سعید بنام  ولکان اسامه نیز  شامل میباشند همچنین (2) میل دهشکه و چندین دیپوی  سلاح و مهمات آنها تخریب گردیده و (10) باب منازل مسکونی بدون سکنه  تخریب و به اهالی منطقه کدام تلفات جانی نرسیده است .

نیروهای  دفاعی وامنیتی کشور در هماهنگی  با نیروهای حمایت قاطع برای نابودی  دهشت افگنان  و وترورستان بین المللی  اراده قوی  و عزم  راسخ دارد و به همکاری مردم  این  آدمکشان  حرفوی  را نابود خواهند کرد   .

###