بیانیه مطبوعاتی شماره 32 تاریخ 24حمل 1396

89 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته شدند

کابل-افغانستان: طی 24 ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی  وامنیتی  افغانستان عملیات  مشترک تهاجمی و تعرضی  را به هدف محافظت از جان ومال مردم و سرکوب هراس افگنان  در نقاط مختلف کشــــــور راه اندازی نمودند که در نتیجه   89 تن دهشت افگن  به شمول  37 تن داعشی کشته  ،  47   تن  زخمی، و 8 تن به شمول 5 تن از قوماندانان محلی طالبان دستگیر گردیده اند.

درین عملیات مشترک نیروهای دفاعی وامنیتی کشور که به حمایه قوتهای توپچی وهوائی درمربوطات ولایات ننگرهار ، لغمان،  کاپیسا، کنر،  پکتیا، پکتیکا، میدان وردک، خوست، غزنی، لوگر،  کندهار، ارزگان ،  زابل،  بادغیس، فراه، فاریاب ، کندز ، سرپل  و هلمند راه اندازی گردیده، در مربوطات ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 37  تن داعشی کشته که در جمله کشته شده گان یار حبیب برادر حافظ سعید، ملا صلاح قاضی عمومی داعش صدیق یار و احمد ترینران، لعل جان ، خیر محمد مشهور به اسامه و جان محمد قوماندانان محلی داعشیان  و 12 تن اتباع خارجی نیز شامل میباشد، در مربوطات ولسوالی ناری ولایت کنر 5 تن از قوماندانان محلی طالبان هریک شاه ولی، ملنګ جان، عطاوالرحمن، محمد اکبر و  تورن اسمعیل  دستگیر در مربوطات ولسوالی ناوه ولایت هلمند 7 تن دهشت افگن هلاک ، 14 تن زخمی و 54 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده و در مربوطات ولسوالی صیاد ولایت سرپل 11 تن دهشت افگن کشته ، 10 تن زخمی و 15 عراده موتر سایکل از بین برده شده است .

همچنان در نتیجه این عملیات در مربوطات ولسوالی  دشت ارچی ولایت کندز 9 تن دهشت افگن کشته و 2 عراده موتر دشمن از بین برده شده ، در مربوطات ولسوالی جعتوی ولایت میدان وردک 12 تن دهشت افگن کشته ، 8 تن زخمی و 3 تن دستگیر ، در مربوطات ولسوالی ارغنداب ولایت زابل 6 تن دهشت افگن کشته ، 8 تن زخمی و 8 عراده موتر سایکل از بین برده شده و در مربوطات شهر ترینکوت ولایت ارزگان ،محمد آغه ولایت لوگر ، ده یک ولایت غزنی و پشت رود ولایت فراه 7 تن دهشت افگن کشته و 7 تن دیگر زحمی گردیده اند.

 اردوی ملی به عنوان نیروی دفاعی کشور با تمام توان، حاضر به هر نوع قربانی  برای تامین امنیت  و آرامش مردم بوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

###