بیانیه مطبوعاتی شماره 466 تاریخ 28 حوت 1395

 60 تن  دهشت افگن  هلاک گردیدند

کابل-افغانستان: طی 24 ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی  وامنیتی  افغانستان عملیات  مشترک تهاجمی و تعرضی  را به هدف محافظت از جان ومال مردم و سرکوب هراس افگنان  در نقاط مختلف کشــــــور راه اندازی نمودند که در نتیجه  60 تن دهشت افگن  کشته،  34 تن دیگر زخمی و 25 تن  دیگر  دستگیر گردیده اند.

درین عملیات مشترک نیروهای دفاعی وامنیتی کشور که به حمایه قوتهای توپچی و هوائی در مربوطات ولایات  ننگرهار، کاپیسا  میدان وردک ،  لوگر ، خوست ، غزنی، کندهار، زابل ، ارزگان ،  هرات ،  بغلان ، جوزجان  ، فاریاب و هلمند راه اندازی گردیده در مربوطات ولسوالی   بغلان مرکزی  ولایت بغلان 19 تن دهشت افگن هلاک و 22 تن زخمی ، در مربوطات ولسوالی های نیش و میوند ولایت کندهار 8 تن دهشت افگن کشته و 25 تن دستگیر و در مربوطات ولسوالی  کوت ولایت ننگرهار 14 تن دهشت افگن کشته و 9 تن زخمی  گردیده اند.

 همچنان در نتیجه  این  عملیات در مربوطات ولسوالی  شاه جوی  ولایت زابل 13 تن دهشت افگن هلاک ، در مربوطات شهر تیزینکوت ولایت ارزگان 4 تن محالف مسلح از بین برده شده و در مربوطات  حومه شهر کندز 2 تن دهشت افگن کشته و 3 تن دیگر زخمی گردیده اند.

اردوی ملی به عنوان نیروی دفاعی کشور با تمام توان، حاضر به هر نوع قربانی  برای تامین امنیت  و آرامش مردم بوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

###