Blog

 • بیانیه مطبوعاتی تاریخ 27 دلو 1397

  رده : عمومی

  کشته شدن 90 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی کشور طی 24 ساعت گذشته 12 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده و 79 وظایف خاص کوماندویی و 14 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در...

 • بیانیه مطبوعاتی تاریخ 26 دلو 1397

  رده : عمومی

  کشته شدن 37 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی کشور طی 24 ساعت گذشته 11 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده و 79 وظایف خاص کوماندویی و 5 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد...

 • بیانیه مطبوعاتی تاریخ 25 دلو 1397

  رده : عمومی

  کشته شدن 13تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی کشور طی 24 ساعت گذشته11عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده و 79وظایف خاص کوماندویی به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه...

 • بیانیه مطبوعاتی تاریخ 24 دلو 1397

  رده : عمومی

  کشته شدن 24تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی کشور طی 24 ساعت گذشته 12 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده و 81 وظایف خاص کوماندویی و 5 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در...

 • بیانیه مطبوعاتی تاریخ 23 دلو 1397

  رده : عمومی

  کشته شدن 35 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی کشور طی 24 ساعت گذشته15 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده و 81وظایف خاص کوماندویی و 2 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در...

 • بیانیه مطبوعاتی تاریخ 22 دلو 1397

  رده : عمومی

  کشته شدن 77تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی کشور طی 24 ساعت گذشته15 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده و 88 وظایف خاص کوماندویی و 13 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در...

 • بیانیه مطبوعاتی تاریخ 21 دلو 1397

  رده : عمومی

  کشته شدن 75 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی کشور طی 24 ساعت گذشته 16عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده و 80 وظایف خاص کوماندویی و 15 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در...

 • بیانیه مطبوعاتی تاریخ 20 دلو 1397

  رده : عمومی

  کشته شدن 48 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی کشور طی 24 ساعت گذشته 14عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده و 80 وظایف خاص کوماندویی و 5 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در...

 • بیانیه مطبوعاتی تاریخ ۱۹ دلو ۱۳۹۷

  رده : عمومی

  نیرو خاص اردوی ملی شب گذشته عملیات تصفیوی را بالای یک زندان دشمن در ولسوالی چهاردره ولایت کندز راه اندازی نموه که در نتیجه ان ۵ تن از هموطنان ما که در بند طالبان زندانی بودند ازاد و جهت شناسایی انتقال داده شده، ۴ فرد مشکوک دستگیر و مقدار سلاح و...

 • بیانیه مطبوعاتی تاریخ 19 دلو 1397

  رده : عمومی

  کشته شدن 30 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی کشور طی 24 ساعت گذشته 12 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده و 83 وظایف خاص کوماندویی و 6ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در...

صفحه 1 از 63