اعلانات

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 3 جوزا 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا پنج شنبه مورخ 4 جوزا، دگر جنرال غلام سخی احمدزی معاون تامینات تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع ملی در رابطه به نحوه قراردادها در این وزارت و محترم تورنجنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی در رابطه به...

 • اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 3 جوزا سال 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قرار است فردا پنجشنبه مورخ 4 جوزا ی سال 1396 به کمیت 114 تن افسران ، بریدملان و سربازان قطعه خاص بعد از سپری نمودن یک دوره آموزشی طی مراسم به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی وستر درستیز، اسناد فراغت شان را بدست...

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 30 ثور 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قرار است فردا یکشنبه مورخ 31 ثور تورنجنرال غلام فاروق " احمدی" قوماندان واحد تعلیم ، تربیه و دوکتورین ستر درستیز طی کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به وضعیت تعلیم و تربیه در اردوی ملی معلومات ارائه...

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 28 ثور1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قرار است شنبه مورخ 30 ثور تورنجنرال جلندرشاه " بهنام" قوماندان پوهنتون دفاع ملی مارشال محمد قسیم فهیم طی کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به وضعیت تعلیم و تربیه در نهاد های تحصیلی اردوی ملی معلومات ارائه...

 • مورخ25 ثور 1396 اطلاعیه

  رده : عمومی

  اطلاعـیه قرار است الیوم دوشنبه مورخ 25 ثور 1396 کنفرانس مطبوعاتی محترم ډګر جنرال غلام سخي« احمدزي » معاون وزارت دفاع ملی در امور تامینات تیکنالوژی ولوژستیک، در مورد انکشافات وزارت دفاع ملی در مسایل شفافیت و جلوګیری از فساد...

 • مورخ25 ثور1395 اطـــــــلاعـــــــیه

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا سه شنبه مورخ 26 ثور سال روان به کمیت 750 تن افسر ، بریدمل و سرباز بعد از سپری نمودن یک دوره آموزشی تعلیمات کوماندوئی طی مراسم به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی از مکتب کماندو فارغ و در صفوف نیرو های...

 • اطلاعیه مطبوعاتی مورخ16 ثور139616

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا یکشنبه مورخ 17 ثور سال روان به کمیت 2200 تن بریدملان و سربازبه بعد از سپری نمودن یک دوره آموزشی طی مراسم به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی سند های فراغت شان را بدست آورده و در صفوف اردوی ملی مصدر...

 • اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 5 ثور 1395

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قرار است امروز سه شنبه مورخ 5 ثور1396 سر پرست وزارت دفاع ملی و لوی در ستیز قوای مسلح ج.ا.ا. بساعت 14:00 بعد از ظهر در مقر وزارت دفاع ملی توسط مقام رهبری جمهوری اسلامی افغانستان به جنرالان و افسران قرارگاه وزارت دفاع ملی و...

 • اطلاعیه مطبوعاتی مورخ4 ثور1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قرار است امروز دوشنبه مورخ 4 ثور محترم عبدالله " حبیبی" وزیر دفاع ملی و ستر جنرال قدم شاه " شهیم لوی درستیز وزارت دفاع ملی بساعت 12:30 بعد از ظهر در مقر وزارت دفاع ملی طی کنفرانس مطبوعاتی در حضور رسانه های...

صفحه 9 از 9