اعلانات

 • اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 7 قوس 1396

  رده : عمومی

  اطلاعیه مراسم که قرار بود فردا چهارشنبه مورخ 8عقرب سال 1396 به مناسبت انتقال قوای سرحدی وزارت امور داخله و تحویل دهی علم شریف آن به وزارت دفاع ملی به اشتراک مقامات عالی رتبه دولت ج.ا.ا برگذارگردد تا اعلان بعدی به تعویق افتاده است رسانه...

 • اطلاعیه مطبوعاتی مورخ ۶ قوس سال ۱۳۹۶

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا سه شنبه مورخ7قوس ازمیلاد باسعادت سرور کائنات حضرت محمد مصطفی (ص)با اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی ، ستردرستیز و عده ئی از مهمانان وزارت حج واوقاف اعضای پارلمان و سایر نهاد های دولتی در تالار...

 • اطـــــــــــــلاعیه مطبوعاتی مورخ 4 قوس 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فراد یک شنبه مورخ 5 قوس محفلی به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان با اشتراک مقامات بلند رتبه و منسوبین نسوان وزارت دفاع ملی در تالار کنفرانس های قصر جدید وزارت دفاع ملی برگزار گردد. آنعده...

 • اطـــــــــــــــلاعیه مورخ2 قوس 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه وزارت دفاع ملی وستردرستیز جهت اکمال کادرافسری وبریدملی به قوای هوائی فارغان طبقه ذکور واناث صنوف دوازدهم وبالاتر از آن رابه دوره ششم اکادمی افسران قوای هوائی می پذیرد . دواطلبان شمولیت ازتاریخ نشر اعلان الی...

 • اطـــــــلاعـــــــیه تاریخ اول قوس 1396

  رده : عمومی

  قرار است فردا پنچشنبه مورخ 2 قوس سال 1396 به کمیت 343 تن افسران جوان بعد از سپری نمودن یک دوره آموزشی در اکادمی ملی افسران پوهتون دفاع ملی مارشال محمد قسیم "فهیم" طی مراسم به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی سند های فراغت شان...

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ24 عقر ب 1395

  رده : عمومی

  اطـــــــــــــــــــــــــلاعیه قرار است فراد پنچشنبه مورخ 25 عقرب 1396 حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان به رهبری الحاج سید خلیل الله انوری رئیس شورای رهبری این حزب ، وکلای پارلمان ، جامعه مدنی و سایر شخصیت های سیاسی و نظامی بخاطر ارج گذاری و...

 • اطلاعیه مورخ 10عقرب 1396 وزارت دفاع ملی

  رده : عمومی

  به اطلاع آنعده فارغین صنوف 12 سال 1395 و شا ملین صنوف 12 سال تعلیمی 1396 اعم از ذکور و اناث واجد شرایط که جهت شمولیت به امتحان کانکور اکادمی ملی نظامی ، قبلآ در قوماندانی های جلب وجذب ولایات مربوطه شان فورم شمولیت به امتحان کانکوراکادمی ملی نظامی...

 • اطلاعیه مورخ 2 عقرب 1396

  رده : عمومی

  قرار است روز چهارشنبه مورخ 1396/8/3 مراسم فراغت (900) تن افسران ،بریدملان وسربازان که تعلیمات کوماندوئی شان را در دوره (20) مکتب تعلیمات عالی قول اردوی عملیات خاص کوماندو به پایان رسانده طی یک گردهمای با شکوه با اشتراک رهبری محترم وزارت دفاع ملی...

 • اطــــــــــــــــــــــــــــلاعیه مطبوعاتی مورخ 30 میزان

  رده : عمومی

  اطــــــــــــــــــــــــــــلاعیه اخیراً چندین صفحه اجتماعی مجازی فیسبوک وتیوتر تحت نام تورنجنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی ایجاد و اطلاعات غیر واقعی و غیر معیاری را بنام سخنگوی وزارت دفاع ملی نشر مینمایند . به اطلاع تمام رسانه ها...

 • اطلاعیه مورخ 24 میزان 1396

  رده : عمومی

  اطلاعیه قراراست فردا مورخ 25 میزان 1396 تطبیقات تکتیکی آتشدار با مرمی های تعلیمی، با حمایه وپرتاب از هلیکوپتر توسط محصلین اکادمی ملی نظامی در پولیگون مرکز تعلیمی نظامی اجرا گردد . از رسانه های ملی و بین المللی با احترام دعوت بعمل...

صفحه 6 از 9