اعلانات

 • اطلاعیه تاریخ 4 ثور 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فرداچهار شنبه مورخ 5 ثور 1397 به کمیت 700 تن از افسران ، برید ملان وسربازان بعد از سپری نمودن تعلیمات پیشرفته قوای خاص از دوره ( 23) دیـپارتنمت قــوای خــاص مکتب تعلیمات عالی قول قول اردوی عملیات های خاص کوماندو...

 • اطلاعیه تاریخ 27حمل 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فردا سه شنبه مورخ 28 حمل 1397 نهاد الب آریانا در یک نشست مشترک بامنسوبین قـول اردوی عملیــات هـای خـاص( کومـانــد) حمایـت وپشتیبانـــی خویش را از نیروهای دفاعی وامنیتی افغان اعلام نمایــد. همچنان دراین نشست...

 • اطلاعیه تاریخ 7حمل 1397

  رده : عمومی

  قرار است فردا مورخ 8حمل1397 مراسم فراغت دور یازدهم محصلین اکادمی افسران جوان ، به اشتراک اراکین ارشد حکومت وهیئت های رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز در قرارگاه آن قوماندانی برگزار گردد. از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل می آید...

 • اطلاعیه وزارت دفاع ملی مورخ ۴ حمل سال ۱۳۹۷

  رده : عمومی

  اطلاعیه به اطلاع آنعده فارغان صنوف دوازدهم که در امتحان اکادمی ملی نظامی کامیاب شده اند رسانیده میشود که سال تعلیمی جـدید اکـــادمی ملی نظامی بتـاریخ 12/1/1397آغــاز میگردد بنآ بتـاریخ متذکره بافوتوکاپی سند فراغت ، فوتوکاپی تذکره تا بعیت و...

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 26 حوت 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست روز یکشنبه مورخ 1396/12/27 باکمیت (900) تن افسران، بریدملان و سربازان بعد ازسپری نمودن تعلیمات کوماندوئی از دوره (22) مکتب تعلیمات عالی عملیات خاص کوماندو طی مراسم با اشتراک هئیت رهبری وزارت دفاع ملی و...

 • مورخ: 22 حوت 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قرار است فردا 23 حوت شورای مصلحت اسلامی افغانستان طی گردهمائی وسیع در فرقه 111 کابل حمایت و پشتیبانی خود را از نیرو های دفاعی و امنیتی کشور بطور خاص اردوی ملی اعلان نمایند . قابل یادآوری است که در این محفل تمرینات...

 • مورخ: 19 حوت 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قرار است فردا یکشنبه مورخ 20 حوت 1396 از 8 مارچ روز جهانی زن ، در قرارگاه وزارت دفاع ملی به اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز تجلیل بعمل آید. از رسانه های محترم ملی و بین المللی، دعوت بعمل میآید تا...

 • مورخ : 13 دلو 1396

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است امروز شنبه مورخ 14 دلو سال 1396 ، مراسم افتتاحیه کورس پلان گذاری عملیاتی ( برونسوم) با اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز دایر گردد. از تمام رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل میآید تا...

 • مورخ : 26جدی1396

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است از هفته ملی سالروز تصویب قانون اساسی کشوربتاریخ 27جدی 1396 به اشتراک مهمانان ونهادهای عالیرتبه دولتی، مقامات بلندرتبه وزارت دفاع ملی ستردرستیز وقوماندانان قطعات مرکزی ستردرستیز در تالار کنفرنس های وزارت دفاع...

 • اطلاعیه مورخ 18 جدی 1396

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فردا سه شنبه مورخ 19 جدی 1396 به کمیت 100 تن افسران وبریدملان بعد از ختم دوره تعلیمی از تولی تعلیمی قوای خاص لوای خاص ملی طی محفل به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی و ستر درستیز فارغ گردند . از رسانه های...

صفحه 4 از 9