اعلانات

 • تاریخ: 3 سنبله 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فردا 4 سنبله 1397 از نودوهفتمین سالگرد تاسیس قوای هوائی افغانستان با اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز قوایمسلح در مقر آن قوماندانی طی مراسم تجلیل بعمل آید. از رسانه های ملی و بین المللی با احترام دعوت...

 • اطلاعیه تاریخ 21 اسد 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فردا دوشنبه 22 اسد 1397 محفل حمایت از نیرو های دفاعی و امنیتی کشور خاصتآ اردوی ملی و کنسرت به پیشواز از نودو نومین سالگرد استرداد استقلال کشور تحت عنوان" یک لبخند" برای نیرو های نظامی از طرف موسسه "...

 • ابلاغیه قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل

  رده : عمومی

 • اطلاعیه تاریخ 10 اسد 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فردا پنجشنبه مورخ 11/5/1397 دور دوازدهم محصلین اکادمی افسران پوهنتون دفاع مارشال محمد قسیم "فهیم" به اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز در قرارگاه آن قوماندانی طی محفل با شکوه فارغ و سند فراغ خویش را اخذ...

 • اطلاعیه مؤرخ 9 اسد 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فردا چهارشنبه 10 اسد 1397 شورای متحد جوانان ولایت پکیتکا حمایت خویش را از منسوبان اردوی ملی طی محفلی باشکوه در قوماندانی قوای هوائی کشور اعلان نمایند . از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل می آید تاساعت...

 • اطـلاعـــیـه مورخ 14 جوزا 1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است بتاریخ 15/3/1397 روز سه شنبه انداخت های تعلیمی توپچی در پولیگون نظامی پلچرخی بعد از ساعت 9:00 قبل از ظهر در شمال غریب غر ولسوالی ده سبز اجراً گردد، همشهریان محترم شهر کابل و ساکنین محلات اطراف آن مطلع...

 • اطلاعیه تاریخ 18 ثور 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فرداچهار شنبه مورخ 19 ثور 1397 به کمیت 600 تن از افسران ، برید ملان وسربازان بعد از سپری نمودن تعلیمات پیشرفته قوای خاص از دوره ( 24) تقویتی مکتب تعلیمات عالی قول اردوی عملیات های خاص کوماندو طی مراسم ویژه به...

 • اطلاعیه اکادمی افسران اردوی ملی

  رده : عمومی

  وزارت دفاع ملی به اطلاع انعده جوانان قشر ذکور واناث که خواهش شمولیت به اکادمی افسران اردوی ملی داشته باشند ، میرساند که این اکادمی برای دور پانزدهم خویش محصل پذیرفته و ثبت نام در تمام مراکز جلب و جذب اردوی ملی در مرکز و ولایات ادامه...

 • اطلاعیه وزارت دفاع ملی تاریخ10ثور 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه وزارت دفاع ملی قرار است فردا سه شنبه مورخ 11ثور 1397 مراسم فراغت 726 تن از افسران ، برید ملان وسربازان از تعلیمات خاص کماندو ئی در لوای شرق کماندو به اشتراک هئیت رهبری وزارت دفاع ملی وستر درستیز برگزار گردد . تمام رسانه های ملی...

 • اطلاعیه وزارت دفاع ملی تاریخ 5 ثور 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه وزارت دفاع ملی وزارت دفاع ملی و ستردرستیز جهت اکمال برید ملان مسلکی به قوای هوائی فارغین طبقه ذکور و اناث صنوف دوازدهم و بالا تر از آن را به دور (سوم) مپذیرد، داوطلبان شمولیت از تاریخ نشر اعلان الی 15 ثور 1397 جهت ثبت نام به...

صفحه 3 از 9