اعلانات

 • تاریخ: 4 عقرب1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا شنبه مورخ 5 عقرب به کمیت 194 تن افسران جوان طی محفلی به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی از اکادمی هوائی افسران جوان بعد از تکمیل نمودن دوره آموزشی فارغ و در صفوف قوای هوائی کشور توظیف گردند. از...

 • تاریخ: اول عقرب 1397

  رده : عمومی

  دعوتنامه مطبوعاتی کابل افغانستان: قرار است فردا چهارشنبه مورخ 2 عقرب 1397 در رابطه به پالیسی تنظیم شده پیرامون جلوگیری و پاسخگوئی آزار و اذیت جنسی در قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی طی کنفرانس مطبوعاتی معلومات ارایه گردد....

 • تاریخ: 25 میزان1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا پنجشنبه مورخ 26 میزان قوماندان قوای هوائی راجع به آماده گی های نیرو های هوائی کشور در تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه 28 میزان طی کنفرانس مطبوعاتی درتالار قوماندانی قوای هوائی معلومات ارایه...

 • تاریخ: 24 میزان1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا چهارشنبه 25 میزان1397 تطبیقات صحرائی اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع مارشال محمد قسیم فهیم طی اجرای تطبیقات نظامی وسیع در حضور داشت اراکین بلند پایه دولتی، وزارت دفاع ملی و ستردرستیز در پیلگون پلچرخی اجرا...

 • مورخ : 24میزان 1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا چهارشنبه مورخ 25 میزان 1397 به کمیت (1039) تن سربازان اعم از ذکور واناث بعد ازفراگیری تعلیمات نظامی درمرکزتعلیمی نظامی کابل به اشتراک هئیت رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز فارغ وشامل اردوی ملی گردند....

 • اطلاعیه مورخ 23 میزان1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا سه شنبه مورخ 24 میزان دوره 25 کماندو به کمیت 800 تن افسران، بریدملان و سربازان بعد از فرا گرفتن تعلیمات کوماندوئی از مکتب تعلیمات عالی قول اردوی عملیات خاص ، طی محفلی با شکوه با اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع...

 • اطـــــلاعـــیـــه مورخ 14 میزان 1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا یکشنبه مورخ 15 میزان 1397 مراسم فراغت یک هزار تن سربازان اعم از ذکور واناث مربوط کندک 280 تعلیمی بعد ازفراگیری تعلیمات نظامی درمرکزتعلیمی کابل به اشتراک هئیت رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز فارغ گردند....

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 14میزان 1397

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فراد یکشنبه مورخ15میزان 1397 مراسم افتتاح کودکستان در قرارگاه وزارت دفاع ملی به اشتراک هئیت رهبری وزارت دفاع ملی، ستردرستیزومهمانان خارجی در قرارگاه وزارت دفاع ملی ا جرا گردد . از رسانه های ملی...

 • اطـلاعیه مورخ 28 سنبله 1397

  رده : عمومی

  اطـلاعیه وزارت دفاع ملی وستردرستیز جهت اکمال کادر بریدملی به قوای هوایی اردوی ملی فارغان طبقه ذکور و اناث صنوف دوازدهم و بالاتر از آن را به دوره چهارم میپذیرد . داوطلبان شمولیت میتوانند از تاریخ نشر الی 7 میزان سال جاری به...

 • اطلاعیه مورخ 27 سنبله 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فردا چهار شنبه مورخ 28 سنبله سال1397 از دهم محرم (عاشورا) در قوماندانی مرکز تعلیمی کابل به اشتراک هئیت رهبری وزارت دفاع ملی، ستردرستیز تجلیل به عمل آید. آنعده رسانه های محترم ملی وبین المللی که علاقمند...

صفحه 2 از 9