اعلانات

 • دعوت نامه مطبوعاتی مورخ 20 قوس1397

  رده : عمومی

  دعوت نامه مطبوعاتی کابل افغانستان: قرار است فردا چهارشنبه مورخ 21 قوس 1397 به کمیت 900 تن افسران، بریدملان و سربازان بعد از سپری نمودن تعلیمات کماندوئی از دوره 26 ام مکتب تعلیمات عالی قول اردوی عملیاتهای خاص کماندو طی مراسم با اشتراک هیئت...

 • دعوت نامه مطبوعاتی مورخ 14 قوس1397

  رده : عمومی

  دعوت نامه مطبوعاتی کابل افغانستان: قرار است فردا پنجشنبه مورخ 15 قوس 1397 به کمیت 317 تن افسران جوان از اکادمی افسران جوان پوهنتون دفاع ملی مارشال" فهیم " طی مراسم به اشتراک هیئت بلند رتبه وزارت دفاع ملی و ستر درستیر فارغ گردند....

 • اطلاعیه

  رده : عمومی

  وزارت دفاع ملی به اطلاع انعده جوانان قشر ذکور واناث که خواهش شمولیت به اکادمی افسران اردوی ملی داشته باشند ، میرساند که این اکادمی برای دور هفده هم خویش محصل پذیرفته و ثبت نام در تمام مراکز جلب و جذب اردوی ملی در مرکز و ولایات ادامه...

 • اطلاعیه وزارت دفاع ملی مورخ 11 قوس 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه وزارت دفاع ملی وزارت دفاع ملی وستر درستیز جهت اکمال کادر برید ملی به قوای هوائی اردوی ملی فارغان طبقه ذکور واناث صنوف دوازدهم وبالا تر از آن رابه دور پنجم مپذیرد ، داو طلبان شمولیت از تاریخ نشر اعلان الی 22 قوس 1397 جهت ثبت نام...

 • دعوت نامه مطبوعاتی

  رده : عمومی

  کابل افغانستان: قرار است فردا یکشنبه مورخ 4 قوس 1397 نهاد های مدنی گروه مدافعین منافع ملی افغانستان و سازمان اجتماعی شهامت با تدویر همایشی، از نیروهای هوائی، پیلوتان وهوا بازان کشور در تالار قوماندانی عمومی قوای هوائی کشورحمایت وپشتبانی خویش...

 • تاریخ: 26 عقرب 1397دعوتنامه مطبوعاتی

  رده : عمومی

  قرار است فردا یکشنبه مورخ 27 عقرب 1397 کنفرانس علمی، میتودیکی و تحقیقاتی امور صحی در نیروهای ملی دفاعی وامنیتی کشور، در قوماندانی اکادمی علوم طبی قوای مسلح در شفاخانه شهید سردار محمد داودخان با اشتراک دوکتوران ومتخصیصان سکتورهای...

 • اطلاعیه جلب وجذب فرزندان شهدا ومعلولین اردوی ملی به بورسیه های خارجی به تحصیلات عالی

  رده : عمومی

  وزارت دفاع ملی در نظر دارد تا فرزندان خانواده های معظم شهدا و معلولین اردوی ملی را جهت تداوم و تکمیل تحصیلات عالی شان در خارج از کشور از طریق بورسیه های تحصیلی مساعدت همه جانبه نمایند. بناء به اطلاع عموم خانواده های معززشهدا و معلولین...

 • دعوت نامه مطبوعاتی

  رده : عمومی

  کابل افغانستان: قرار است فردا پنجشنبه مورخ 17 عقرب 1397 امتحان کانکور (3000) تن داوطلب اکادمی ملی نظامی به حضورداشت هئیتهای وزارت دفاع ملی وزارت تحصیلات عالی درپوهنتون دفاع مارشال محمد قسیم " فهیم " اخذ گردد موضوع: ا خذ امتحان...

 • اطـــــلاعـــیـــه مورخ 12عقرب1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا یکشنبه مورخ 13عقرب1397به کمیت (1300) تن افسران، بریدملان و سربازان بعد از فراگیری تعلیمات نظامی در مرکز تعلیمی کابل با اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز فارغ گردند. از رسانه های محترم ملی...

 • اطلاعیه مورخ 6 عقرب 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه وزارت دفاع ملی به منظور جذب کادر های افسری، فارغان پوهنتون های دولتی و خصوصی را به اکادمی (IMA) کشور هندوستان معرفی مینماید . بناء به اطلاع آنعده جوانان ذکور که خواهش شمولیت را به صفت محصل در اکادمی مذکور داشته باشند...

صفحه 1 از 9