تاریخ: 3 سنبله 1397

                                      اطلاعیه

قرار است فردا 4 سنبله 1397 از نودوهفتمین سالگرد تاسیس قوای هوائی افغانستان با اشتراک  هیئت رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز قوایمسلح در مقر آن قوماندانی طی مراسم  تجلیل بعمل آید. 

از رسانه های ملی و بین المللی با احترام دعوت بعمل می آید تا ساعت 08:00 قبل ازظهر به قوماندانی قوای هوائی واقع سرک چهل متره میدان هوائی تشریف بیاورند.

###