اطلاعیه تاریخ 21 اسد 1397

 

                                

اطلاعیه

قرار است فردا دوشنبه 22 اسد 1397 محفل حمایت از نیرو های دفاعی و امنیتی کشور خاصتآ اردوی ملی و کنسرت  به پیشواز از نودو نومین سالگرد استرداد استقلال کشور تحت عنوان" یک لبخند" برای نیرو های نظامی  از طرف موسسه " ارتقای  خلاقیت و ظرفیت سازی جوانان " با اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی و ستر درستیز در مرکز تعلیمی نظامی کابل دایر گردد  .

از رسانه های ملی و بین المللی با احترام دعوت بعمل میاید تا ساعت 7:00 صبح روز دوشنبه مورخ 22 اسد به مرکز تعلیمی نظامی کابل واقع پلچرخی تشریف آورند.

 

 

 

###

شماره تماس :  جگرن براتعلی آمرامورعامه مرکز تعلیمی نظامی کابل0792765665