اطلاعیه تاریخ 10 اسد 1397

اطلاعیه

قرار است فردا پنجشنبه مورخ 11/5/1397 دور دوازدهم محصلین اکادمی افسران پوهنتون دفاع مارشال محمد قسیم "فهیم" به اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز  در قرارگاه آن قوماندانی طی محفل با شکوه فارغ و سند فراغ خویش را اخذ نمایند.

از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل می آید تاساعت 07:30 صبح به قوماندانی دفاع ملی مارشال محمد قسیم فهیم واقع چهاراهی قمبر تشریف آورده ممنون سازید .

 

###

 


نمبرتماس آمرامورعامه جگرن جمعه گل 0786340268