اطلاعیه مؤرخ 9 اسد 1397

 

                         

اطلاعیه

قرار است فردا چهارشنبه 10 اسد 1397 شورای متحد جوانان ولایت پکیتکا حمایت خویش را از منسوبان  اردوی ملی طی محفلی باشکوه  در قوماندانی قوای هوائی کشور  اعلان نمایند .

از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل می آید تاساعت 8:00 صبح به قوماندانی قوای هوائی تشریف آورده ممنون سازید .

 

 

 

 

###

 

 

 

شمار تماس : آمرامورعامه قوای هوای جگرن  جلال ا لدین  2616500020-07931104349