اطلاعیه تاریخ 27حمل 1397

 

اطلاعیه

قرار است فردا سه شنبه مورخ 28 حمل 1397 نهاد الب آریانا در یک نشست مشترک بامنسوبین قـول اردوی عملیــات هـای خـاص( کومـانــد) حمایـت وپشتیبانـــی خویش را از نیروهای دفاعی وامنیتی افغان  اعلام نمایــد.

همچنان دراین نشست ورثه محترم شهدای گرانقدر اردوی ملی مورد دلجوئی قرار گرفته و تحایف نقدی ومادی به آنها توزیع میگردد.

اجرای تمرینات ونمایش تکتیکی ونظامی کوماندو شامل پروگرم مراسم میباشد .

تمام رسانه های ملی وبین المللی که خواهش اشتراک رادر این محفل داشته باشند، به ساعت 8صبح به قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص واقع ریشخور تشریف آورده ممنون سازند.

 

                                

###

 

نمبر تماس دگرمن عبدالقیوم آمر امورعامه فرقه عملیات های خاص0785156180، 2621617