اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 14قوس

اطلاعیه

قرار است فردا چهارشنبه مورخ 15 قوس 1396   به کمیت 1400 تن بریدملان وسربازان بعد از ختم دوره تعلیمی از  مکتب تعلیمات عالی قول اردوی

عملیات خاص کوماندو طی یک گردهمای با  شکوه با اشتراک رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز در مقر  قول اردوی عملیات های خاص  سند فراغت شان را بدست آورده و در صفوف نیرو های کماندو مصدر خدمت گردند.

 

از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل میآ ید تا به  ساعت 8:00 صبح درقراول گارنیزیون قول اردوی عملیات خاص کوماندو مقیم ریشخور تشریف آورده ممنون سازند .

###