اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 13 سنبله 1396

        اطلاعیه ریاست تعلیم و تربیه  ودکتورین ستردرستیز وزارت دفاع ملی

 به اطلاع آنعده فارغان صنوف دوازدهم  که قبلآ در مراکز جلب وجذب اردوی ملی شهر کابل  جهت  شمولیت در امتحان بورسهای نظامی کشور دوست ترکیه ثبت نام نموده واسناد شان درین مراکز ارزیابی  و واجد شرایط شناخته شده اند، رسانیده میشود که غرض سپری نمودن امتحان بتاریخ 15 سنبله  1396  ساعت 07:00 صبح به قوماندانی عمومی قوای هوایی واقع خواجه رواش حاضر باشند .

###