مورخ 3 اسد 1396

 

                          اطــلاعــیه

به اطلاع تمام رسانه ها و آژانس های خبری ملی و بین المللی رسانده میشود که بیانیه های مطبوعاتی وزارت دفاع ملی و سایر اطلاعات و معلومات راجع  به انکشافات و سایر دست آورد های امنیتی که سابق از طریق ایمل آدرس وزارت دفاع ملی (MOD) بدست می آوردید منبعد از سایت های شبکه های اجتماعی ، ویب سایت ، تویتر ، فلیکر و گوکل پلس بدست بیاورد

www.mod.gov/af

https://www.facebook.com/MoDAfghanistan

https://twitter.com/MoDAfghanistan

www.flickr.com/photos/modafghanistan/

www.youtube.com/c/MODAfghanistan1

https://plus.google.com/u/0/+MODAfghanistan1

 

___________________________________________

شماره تماس : مدیر عمومی امورعامه ډگروال محمد اسحق " پیمان"  0799765366