مورخ 3 اسد 1396

                                 اطـــــــلاعــیه

 قرار است الیوم  سه شنبه مورخ  3  اسد 1396  کنفرانس مطبوعاتی  محترم تورنجنرال دولت "وزیری" سخنگوی وزارت دفاع ملی راجع به  وضع امنیتی کشور در مرکز  اطلاعات و رسانه های  حکومت (GMIC) ساعت 01:30 بعد ازظهر برگذار گردد.

از رسانه های محترم ملی و بین المللی دعوت بعمل میآیند  تا ساعت 01:00 بعد از ظهر امروز به مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت  تشریف آورنده ممنون سازید.

 

___________________________________________

شماره تماس : مدیر عمومی امورعامه ډگروال محمد اسحق " پیمان"  0799765366