اعلانات

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 26 حوت 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست روز یکشنبه مورخ 1396/12/27 باکمیت (900) تن افسران، بریدملان و سربازان بعد ازسپری نمودن تعلیمات کوماندوئی از دوره (22) مکتب تعلیمات عالی عملیات خاص کوماندو طی مراسم با اشتراک هئیت رهبری وزارت دفاع ملی و...

 • مورخ: 22 حوت 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قرار است فردا 23 حوت شورای مصلحت اسلامی افغانستان طی گردهمائی وسیع در فرقه 111 کابل حمایت و پشتیبانی خود را از نیرو های دفاعی و امنیتی کشور بطور خاص اردوی ملی اعلان نمایند . قابل یادآوری است که در این محفل تمرینات...

 • مورخ: 19 حوت 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قرار است فردا یکشنبه مورخ 20 حوت 1396 از 8 مارچ روز جهانی زن ، در قرارگاه وزارت دفاع ملی به اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز تجلیل بعمل آید. از رسانه های محترم ملی و بین المللی، دعوت بعمل میآید تا...

 • مورخ : 13 دلو 1396

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است امروز شنبه مورخ 14 دلو سال 1396 ، مراسم افتتاحیه کورس پلان گذاری عملیاتی ( برونسوم) با اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز دایر گردد. از تمام رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل میآید تا...

 • مورخ : 26جدی1396

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است از هفته ملی سالروز تصویب قانون اساسی کشوربتاریخ 27جدی 1396 به اشتراک مهمانان ونهادهای عالیرتبه دولتی، مقامات بلندرتبه وزارت دفاع ملی ستردرستیز وقوماندانان قطعات مرکزی ستردرستیز در تالار کنفرنس های وزارت دفاع...

 • اطلاعیه مورخ 18 جدی 1396

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فردا سه شنبه مورخ 19 جدی 1396 به کمیت 100 تن افسران وبریدملان بعد از ختم دوره تعلیمی از تولی تعلیمی قوای خاص لوای خاص ملی طی محفل به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی و ستر درستیز فارغ گردند . از رسانه های...

 • اطلاعیه مورخ 17 جدی1396

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا دوشنبه مورخ 18 جدی سال 1396 قوماندان قول اردوی عملیات های خاص طی کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به دست آورد ها، ظرفیت ها، سطح احضارات و قابلیت ها، پلانها و انکشاف بعدی قوت های عملیاتهای خاص به خبرنگاران و...

 • اطلاعیه وزارت دفاع ملی مورخ ۱۳ جدی 1396

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فردا پنجشنبه مورخ ۱۴ / جدی ۱۳۹۶ محفل پرشکوه به مناسبت معرفی افسران عالی رتبه قول اردوی عملیات خاص کوماندو درگارنیزیون قول اردوی عملیات خاص مقیم ریشخور با اشتراک افسران ارشد وزارت دفاع ملی وستر درستیز برگذار گردد ....

 • اطـــــلاعـــیـــه مورخ 9 جدی1396

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا یکشنبه مورخ 10 جدی سال 1396 به تعداد 75تن از منسوبین قشر اناث اردوی ملی که جهت بلند بردن ظرفیت مسلکی به کشور دوست ترکیه اعزام گردیده بودند بعد از ختم دوره آموزشی دوباره به کشور عودت نمایند . آنعده رسانه...

 • اطـــــلاعـــیـــه مورخ 9 جدی1396

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا یکشنبه مورخ 10 جدی سال 1396 قوماندان عمومی قوای هوایی، ضمن یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد دست آوردها، ظرفیت ها،تقویت و انکشاف بعدی قوای هوایی، معلومات مفصل ارایه نموده، به سوالات خبرنگاران پاسخ دهند. آنعده...

صفحه 1 از 6