اعلانات

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ29 جوزا 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا سه شنبه مورخ 30 جوزا سال 1396 محفل با شکوهی به مناسبت بزرگداشت از دهه نزول قران عظیم الشان به اشتراک رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، اعضای محترم شورای ملی ، شورای علمای افغانستان ، منسوبین قرارگاه وزارت...

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 23 جوزا 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا چهارشنبه مورخ 24 جوزا سال 1396 از روز بین المللی مادر به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی و ستر درستیز در تالار کنفرانسهای قصر وزارت دفاع ملی تجلیل بعمل آید . از تمام رسانه های ملی و بین المللی...

 • اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 20 جوزا سال 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا یکشنبه مورخ 21 جوزا 1396 به کمیت 1000 تن بریدملان و سربازان بعد از سپری نمودن یک دوره آموزشی طی مراسم به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی سند های فراغت شان را بدست آورده و در صفوف اردوی ملی مصدر...

 • ابلاغیه قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل

  رده : عمومی

  ابلاغیه قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل هموطنان عزیز: دو روز قبل حادثه المناک تروریستی به وقوع پیوست ودر نهایت تلفات جانی و ضایعات مالی را با خود همراه داشت از ته ئی دل تاسف و تاثر خویش را منحیث مسئول و هم وطن شما ابراز میدارم . نباید چنین...

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 3 جوزا 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا پنج شنبه مورخ 4 جوزا، دگر جنرال غلام سخی احمدزی معاون تامینات تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع ملی در رابطه به نحوه قراردادها در این وزارت و محترم تورنجنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی در رابطه به...

 • اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 3 جوزا سال 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قرار است فردا پنجشنبه مورخ 4 جوزا ی سال 1396 به کمیت 114 تن افسران ، بریدملان و سربازان قطعه خاص بعد از سپری نمودن یک دوره آموزشی طی مراسم به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی وستر درستیز، اسناد فراغت شان را بدست...

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 30 ثور 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قرار است فردا یکشنبه مورخ 31 ثور تورنجنرال غلام فاروق " احمدی" قوماندان واحد تعلیم ، تربیه و دوکتورین ستر درستیز طی کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به وضعیت تعلیم و تربیه در اردوی ملی معلومات ارائه...

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 28 ثور1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قرار است شنبه مورخ 30 ثور تورنجنرال جلندرشاه " بهنام" قوماندان پوهنتون دفاع ملی مارشال محمد قسیم فهیم طی کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به وضعیت تعلیم و تربیه در نهاد های تحصیلی اردوی ملی معلومات ارائه...

 • مورخ25 ثور 1396 اطلاعیه

  رده : عمومی

  اطلاعـیه قرار است الیوم دوشنبه مورخ 25 ثور 1396 کنفرانس مطبوعاتی محترم ډګر جنرال غلام سخي« احمدزي » معاون وزارت دفاع ملی در امور تامینات تیکنالوژی ولوژستیک، در مورد انکشافات وزارت دفاع ملی در مسایل شفافیت و جلوګیری از فساد...

 • مورخ25 ثور1395 اطـــــــلاعـــــــیه

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا سه شنبه مورخ 26 ثور سال روان به کمیت 750 تن افسر ، بریدمل و سرباز بعد از سپری نمودن یک دوره آموزشی تعلیمات کوماندوئی طی مراسم به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی از مکتب کماندو فارغ و در صفوف نیرو های...

صفحه 1 از 2
قبل12بعد