اعلانات

 • اطلاعیه جلب وجذب فرزندان شهدا ومعلولین اردوی ملی به بورسیه های خارجی به تحصیلات عالی

  رده : عمومی

  وزارت دفاع ملی در نظر دارد تا فرزندان خانواده های معظم شهدا و معلولین اردوی ملی را جهت تداوم و تکمیل تحصیلات عالی شان در خارج از کشور از طریق بورسیه های تحصیلی مساعدت همه جانبه نمایند. بناء به اطلاع عموم خانواده های معززشهدا و معلولین...

 • دعوت نامه مطبوعاتی

  رده : عمومی

  کابل افغانستان: قرار است فردا پنجشنبه مورخ 17 عقرب 1397 امتحان کانکور (3000) تن داوطلب اکادمی ملی نظامی به حضورداشت هئیتهای وزارت دفاع ملی وزارت تحصیلات عالی درپوهنتون دفاع مارشال محمد قسیم " فهیم " اخذ گردد موضوع: ا خذ امتحان...

 • اطـــــلاعـــیـــه مورخ 12عقرب1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا یکشنبه مورخ 13عقرب1397به کمیت (1300) تن افسران، بریدملان و سربازان بعد از فراگیری تعلیمات نظامی در مرکز تعلیمی کابل با اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز فارغ گردند. از رسانه های محترم ملی...

 • اطلاعیه مورخ 6 عقرب 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه وزارت دفاع ملی به منظور جذب کادر های افسری، فارغان پوهنتون های دولتی و خصوصی را به اکادمی (IMA) کشور هندوستان معرفی مینماید . بناء به اطلاع آنعده جوانان ذکور که خواهش شمولیت را به صفت محصل در اکادمی مذکور داشته باشند...

 • تاریخ: 4 عقرب1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا شنبه مورخ 5 عقرب به کمیت 194 تن افسران جوان طی محفلی به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی از اکادمی هوائی افسران جوان بعد از تکمیل نمودن دوره آموزشی فارغ و در صفوف قوای هوائی کشور توظیف گردند. از...

 • تاریخ: اول عقرب 1397

  رده : عمومی

  دعوتنامه مطبوعاتی کابل افغانستان: قرار است فردا چهارشنبه مورخ 2 عقرب 1397 در رابطه به پالیسی تنظیم شده پیرامون جلوگیری و پاسخگوئی آزار و اذیت جنسی در قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی طی کنفرانس مطبوعاتی معلومات ارایه گردد....

 • تاریخ: 25 میزان1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا پنجشنبه مورخ 26 میزان قوماندان قوای هوائی راجع به آماده گی های نیرو های هوائی کشور در تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه 28 میزان طی کنفرانس مطبوعاتی درتالار قوماندانی قوای هوائی معلومات ارایه...

 • تاریخ: 24 میزان1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا چهارشنبه 25 میزان1397 تطبیقات صحرائی اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع مارشال محمد قسیم فهیم طی اجرای تطبیقات نظامی وسیع در حضور داشت اراکین بلند پایه دولتی، وزارت دفاع ملی و ستردرستیز در پیلگون پلچرخی اجرا...

 • مورخ : 24میزان 1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا چهارشنبه مورخ 25 میزان 1397 به کمیت (1039) تن سربازان اعم از ذکور واناث بعد ازفراگیری تعلیمات نظامی درمرکزتعلیمی نظامی کابل به اشتراک هئیت رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز فارغ وشامل اردوی ملی گردند....

 • اطلاعیه مورخ 23 میزان1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا سه شنبه مورخ 24 میزان دوره 25 کماندو به کمیت 800 تن افسران، بریدملان و سربازان بعد از فرا گرفتن تعلیمات کوماندوئی از مکتب تعلیمات عالی قول اردوی عملیات خاص ، طی محفلی با شکوه با اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع...

صفحه 1 از 9