اعلانات

 • اطلاعیه مراسم افتتاح لوای خاص، مورخ 8 اسد

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا دوشنبه مورخ 9 اسد سال روان قرارگاه قطعه خاص به لواء خاص در تشکیل قوماندانی فرقه عملیات های خاص اردوی ملی ارتقا نموده ، طی مراسم به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز افتتاح گردد. تمام...

 • تاریخ 3 اسد 1396

  رده : عمومی

  اطلاعیه اکادمی افسران قوای هوائی اردوی ملی برای دورپنجم تعلیمی خویش محصل مېپذیرد وزارت دفاع ملی وستردرستیز جهت اکمال کادر افسری قوای هوائی اردوی ملی فارغین طبقه ذکور و اناث صنوف دوازدهم و بالاتر از آن را به دوره پنجم اکادمی افسران...

 • مورخ 3 اسد 1396

  رده : عمومی

  اطــلاعــیه به اطلاع تمام رسانه ها و آژانس های خبری ملی و بین المللی رسانده میشود که بیانیه های مطبوعاتی وزارت دفاع ملی و سایر اطلاعات و معلومات راجع به انکشافات و سایر دست آورد های امنیتی که سابق از طریق ایمل آدرس وزارت...

 • مورخ 3 اسد 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعــیه قرار است الیوم سه شنبه مورخ 3 اسد 1396 کنفرانس مطبوعاتی محترم تورنجنرال دولت "وزیری" سخنگوی وزارت دفاع ملی راجع به وضع امنیتی کشور در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت (GMIC) ساعت 01:30 بعد ازظهر برگذار گردد. از...

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 28 سرطان 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قرار است فردا پنجشنبه مورخ 29 سرطان 1396 مراسم فراغت 352 تن افسر از اکادمی افسران جوان که دوره تحصیلات شان تکمیل گردیده، به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی و ستر درستیز در مقر پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسېم...

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ17 سرطان 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا یکشنبه مورخ 18 سرطان 1396 به کمیت 1300 تن از افسران، بریدملان و سربازان بعد از سپری نمودن یک دوره آموزشی طی مراسم به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی سند های فراغت شان را بدست آورده و در صفوف...

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ17 سرطان 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا یک شنبه مورخ 18سرطان 1396 چهاردهمین کنفرانس رهبریت صحی قوای دفاعی وامنیتی کشور با اشتراک قوماندانان طبی زونهای ساحوی ، سرطبیبان قول اردوها، هئیت رهبری ریاست و قوماندانیت صحیه اردو،پروفیسوران ، متخصصین...

 • اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 16 سرطان 1396

  رده : عمومی

  قراراست فردا شنبه مورخ 17سرطان دگرجنرال افضل "امان" معاون وزیر دفاع ملی در امور احتیاط و سرپرست قوماندانی گارنیزیون کابل ، قوماندان زون 101 آسمائی کابل ، رئیس امنیت ملی کابل ، والی کابل و قوماندان فرقه 111 کابل در رابطه به اوضاع امنیتی...

 • اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 12 سرطان 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا سه شنبه مورخ 13سرطان دگرجنرال افضل امان معاون وزیر دفاع ملی در امور احتیاط و سرپرست قوماندانی گارنیزیون کابل ، قوماندان زون 101 آسمائی کابل ، رئیس امنیت ملی کابل ، والی کابل ، رئیس شواری ولایتی کابل و...

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ29 جوزا 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا سه شنبه مورخ 30 جوزا سال 1396 محفل با شکوهی به مناسبت بزرگداشت از دهه نزول قران عظیم الشان به اشتراک رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، اعضای محترم شورای ملی ، شورای علمای افغانستان ، منسوبین قرارگاه وزارت...

صفحه 1 از 3
قبل123بعد