اعلانات

 • اطـلاعـــیـه مورخ 14 جوزا 1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است بتاریخ 15/3/1397 روز سه شنبه انداخت های تعلیمی توپچی در پولیگون نظامی پلچرخی بعد از ساعت 9:00 قبل از ظهر در شمال غریب غر ولسوالی ده سبز اجراً گردد، همشهریان محترم شهر کابل و ساکنین محلات اطراف آن مطلع...

 • اطلاعیه تاریخ 18 ثور 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فرداچهار شنبه مورخ 19 ثور 1397 به کمیت 600 تن از افسران ، برید ملان وسربازان بعد از سپری نمودن تعلیمات پیشرفته قوای خاص از دوره ( 24) تقویتی مکتب تعلیمات عالی قول اردوی عملیات های خاص کوماندو طی مراسم ویژه به...

 • اطلاعیه اکادمی افسران اردوی ملی

  رده : عمومی

  وزارت دفاع ملی به اطلاع انعده جوانان قشر ذکور واناث که خواهش شمولیت به اکادمی افسران اردوی ملی داشته باشند ، میرساند که این اکادمی برای دور پانزدهم خویش محصل پذیرفته و ثبت نام در تمام مراکز جلب و جذب اردوی ملی در مرکز و ولایات ادامه...

 • اطلاعیه وزارت دفاع ملی تاریخ10ثور 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه وزارت دفاع ملی قرار است فردا سه شنبه مورخ 11ثور 1397 مراسم فراغت 726 تن از افسران ، برید ملان وسربازان از تعلیمات خاص کماندو ئی در لوای شرق کماندو به اشتراک هئیت رهبری وزارت دفاع ملی وستر درستیز برگزار گردد . تمام رسانه های ملی...

 • اطلاعیه وزارت دفاع ملی تاریخ 5 ثور 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه وزارت دفاع ملی وزارت دفاع ملی و ستردرستیز جهت اکمال برید ملان مسلکی به قوای هوائی فارغین طبقه ذکور و اناث صنوف دوازدهم و بالا تر از آن را به دور (سوم) مپذیرد، داوطلبان شمولیت از تاریخ نشر اعلان الی 15 ثور 1397 جهت ثبت نام به...

 • اطلاعیه تاریخ 4 ثور 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فرداچهار شنبه مورخ 5 ثور 1397 به کمیت 700 تن از افسران ، برید ملان وسربازان بعد از سپری نمودن تعلیمات پیشرفته قوای خاص از دوره ( 23) دیـپارتنمت قــوای خــاص مکتب تعلیمات عالی قول قول اردوی عملیات های خاص کوماندو...

 • اطلاعیه تاریخ 27حمل 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فردا سه شنبه مورخ 28 حمل 1397 نهاد الب آریانا در یک نشست مشترک بامنسوبین قـول اردوی عملیــات هـای خـاص( کومـانــد) حمایـت وپشتیبانـــی خویش را از نیروهای دفاعی وامنیتی افغان اعلام نمایــد. همچنان دراین نشست...

 • اطلاعیه تاریخ 7حمل 1397

  رده : عمومی

  قرار است فردا مورخ 8حمل1397 مراسم فراغت دور یازدهم محصلین اکادمی افسران جوان ، به اشتراک اراکین ارشد حکومت وهیئت های رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز در قرارگاه آن قوماندانی برگزار گردد. از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل می آید...

 • اطلاعیه وزارت دفاع ملی مورخ ۴ حمل سال ۱۳۹۷

  رده : عمومی

  اطلاعیه به اطلاع آنعده فارغان صنوف دوازدهم که در امتحان اکادمی ملی نظامی کامیاب شده اند رسانیده میشود که سال تعلیمی جـدید اکـــادمی ملی نظامی بتـاریخ 12/1/1397آغــاز میگردد بنآ بتـاریخ متذکره بافوتوکاپی سند فراغت ، فوتوکاپی تذکره تا بعیت و...

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 26 حوت 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست روز یکشنبه مورخ 1396/12/27 باکمیت (900) تن افسران، بریدملان و سربازان بعد ازسپری نمودن تعلیمات کوماندوئی از دوره (22) مکتب تعلیمات عالی عملیات خاص کوماندو طی مراسم با اشتراک هئیت رهبری وزارت دفاع ملی و...

صفحه 1 از 7