اعلانات

 • اطـــــلاعـــیـــه مورخ 22قوس 1396

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا پنج شنبه مورخ 23قوس 1396 دور 79 حربی ښوونځی با اشتراک رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز طی محفل فارغ شوند. از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل میآ ید تا به ساعت 8:00 صبح درقراول حربی ښوونځۍ...

 • اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 14قوس

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فردا چهارشنبه مورخ 15 قوس 1396 به کمیت 1400 تن بریدملان وسربازان بعد از ختم دوره تعلیمی از مکتب تعلیمات عالی قول اردوی عملیات خاص کوماندو طی یک گردهمای با شکوه با اشتراک رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز در مقر قول...

 • اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 11 قوس

  رده : عمومی

  اطلاعیه همایشی که قرار بود بمناسبت امضا وحمایت از پالیسی "محافظت از اطفال در منازعات مسلحانه" به اشتراک اراکین بلند پایه دولت ،رهبری حمایت قاطع ، مشاورین بین المللی و سفرای کشورهای دوست به بتاریخ 11 قوس 1396 درمقر وزارت دفاع ملی...

 • اطلاعیه مورخ 10 قوس در رابط به "محافظت از اطفال در منازعات مسلحانه"

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است همایشی بمناسبت امضا وحمایت از پالیسی "محافظت از اطفال در منازعات مسلحانه" به اشتراک اراکین بلند پایه دولت ،رهبری حمایت قاطع ، مشاورین بین المللی و سفرای کشورهای دوست به بتاریخ 11 قوس 1396 درمقر...

 • اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 7 قوس 1396

  رده : عمومی

  اطلاعیه مراسم که قرار بود فردا چهارشنبه مورخ 8عقرب سال 1396 به مناسبت انتقال قوای سرحدی وزارت امور داخله و تحویل دهی علم شریف آن به وزارت دفاع ملی به اشتراک مقامات عالی رتبه دولت ج.ا.ا برگذارگردد تا اعلان بعدی به تعویق افتاده است رسانه...

 • اطلاعیه مطبوعاتی مورخ ۶ قوس سال ۱۳۹۶

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا سه شنبه مورخ7قوس ازمیلاد باسعادت سرور کائنات حضرت محمد مصطفی (ص)با اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی ، ستردرستیز و عده ئی از مهمانان وزارت حج واوقاف اعضای پارلمان و سایر نهاد های دولتی در تالار...

 • اطـــــــــــــلاعیه مطبوعاتی مورخ 4 قوس 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فراد یک شنبه مورخ 5 قوس محفلی به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان با اشتراک مقامات بلند رتبه و منسوبین نسوان وزارت دفاع ملی در تالار کنفرانس های قصر جدید وزارت دفاع ملی برگزار گردد. آنعده...

 • اطـــــــــــــــلاعیه مورخ2 قوس 1396

  رده : عمومی

  اطـــــــلاعـــــــیه وزارت دفاع ملی وستردرستیز جهت اکمال کادرافسری وبریدملی به قوای هوائی فارغان طبقه ذکور واناث صنوف دوازدهم وبالاتر از آن رابه دوره ششم اکادمی افسران قوای هوائی می پذیرد . دواطلبان شمولیت ازتاریخ نشر اعلان الی...

 • اطـــــــلاعـــــــیه تاریخ اول قوس 1396

  رده : عمومی

  قرار است فردا پنچشنبه مورخ 2 قوس سال 1396 به کمیت 343 تن افسران جوان بعد از سپری نمودن یک دوره آموزشی در اکادمی ملی افسران پوهتون دفاع ملی مارشال محمد قسیم "فهیم" طی مراسم به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی سند های فراغت شان...

 • اطـــــــلاعـــــــیه مورخ24 عقر ب 1395

  رده : عمومی

  اطـــــــــــــــــــــــــلاعیه قرار است فراد پنچشنبه مورخ 25 عقرب 1396 حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان به رهبری الحاج سید خلیل الله انوری رئیس شورای رهبری این حزب ، وکلای پارلمان ، جامعه مدنی و سایر شخصیت های سیاسی و نظامی بخاطر ارج گذاری و...

صفحه 1 از 5
قبل12345بعد