اعلامیه مطبوعاتی

 • بیانیه مطبوعاتی نمبر 54 مورخ 12 ثور 1395
  کشته شدن 64 تن مخالف مسلح در نقاط مختلف کشور کابل-افغانستان: در نتیجه عملیات مشترک تهاجمی و تعرضی نیرو های ملی دفاعی وامنیتی افغانستان که طی 24 ساعت...
 • بیانیه مطبوعاتی نمبر 53 مورخ 11 ثور 1395
  کشته شدن 80 تن مخالف مسلح در نقاط مختلف کشور کابل-افغانستان: طی 24 ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی وامنیتی افغانستان عملیات مشترک تهاجمی و تعرضی را...
 • بیانیه مطبوعاتی نمبر 52 مورخ 10 ثور 1395
  کشته شدن 64تن مخالف مسلح در نقاط مختلف کشور کابل-افغانستان: طی 24 ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی وامنیتی افغانستان عملیات مشترک تهاجمی و تعرضی را...
 • بیانیه مطبوعاتی نمبر 51 مورخ 9 ثور 1395
  تلفات سنگین بر دهشت افگنان در نقاط مختلف کشور وارد گردیده اند کابل-افغانستان: طی 24 ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی وامنیتی افغانستان عملیات مشترک تهاجمی...
 • بیانیه مطبوعاتی نمبر 50 مورخ 8 ثور 1395
  کشته و زخمی شدن 39 تن مخالف مسلح در نقاط مختلف کشور کابل-افغانستان: طی 24 ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی وامنیتی افغانستان عملیات مشترک تهاجمی و تعرضی را...
بیشتر

اخبار

بیشتر

Articles

بیشتر